Principy

Léčivá síla lesa

Co to vůbec znamená, že příroda léčí? Jak jistě chápete, z přírody nelze udělat extrakt, nasypat ho do pilulek a podávat „pacientům“. Jedná se spíše o koncept medicíny, jak ji chápou indiáni a další přírodní národy. Medicína nám dává sílu, kterou potřebujeme – ať už jsme „nemocní“, nebo „zdraví“. Zdraví a život je založen na složité rovnováze, kterou však život v civilizaci četnými způsoby narušuje. Proto se vracíme do lůna přírody, abychom rovnováhu znovu nabývali a pomáhali naplňovat svůj potenciál.

Toto jsou pilíře naší medicíny:

Oheň

Oheň je mezi živly výjimečný tím, že se volně v přírodě nevyskytuje. Jenom velice daleko od nás, v podobě Slunce. Je to totiž intenzivní síla, kterou je těžké udržet v rovnováze. Síla, která udělala člověka tím, čím je. Nebo možná tím, čím už není. Jaká část lidí ještě umí oheň rozdělat i za nepříznivých podmínek? Nebo ho aspoň jen udržovat a připravit na něm pohodlně jídlo?

Naše civilizace si oheň podrobila. Zkrotila ho do elektřiny a učinila ho zdrojem své síly. Ale jak je to se schopnostmi nás jednotlivců? Ovládáme tento živel sami, nebo jsme tuto obrovskou moc ponechali civilizaci? Dotaz pro vás: Umíte rozdělat oheň bez sirek? Nebo dokonce bez jakékoli předem připravené pomůcky – jenom s tím, co naleznete v lese? To je skutečné mistrovství ohně.

Každý stupeň tohoto mistrovství je specifickým způsobem důležitý pro zachování naší autentické vnitřní síly. Na cestách krajinou budeme tento divoký živel třeba jenom udržovat a používat: vařit na něm a vstřebávat jeho teplo a sílu. Na semináři práce s ohněm se cvičíme ho rozdělávat a upravovat na něm jídlo různými způsoby. Mistrovství ohně je pak pro ty, kdo chtějí ovládnout ohnivou sílu úplně. Budeme se učit rozdělávat ho bez sirek – jen alternativními metodami, nebo jen prázdnýma rukama!

Spaní pod širákem

Kráčet po Staré Stezce znamená zbavovat se závislosti na civilizaci, zbavovat se nemoci. Znamená to zbavovat se strachu z divočiny, ze tmy, ze sebe samotného. Poznávat, prožívat a osvojovat si sílu země. Spojit se se svým jádrem.

Spaní pod širákem je pro tento účel téměř klíčové. Říkám pod širákem – to znamená přímo pod hvězdami, případně pod skalním převisem nebo pod jednoduchou malou plachtou. Nikoli však ve stanu, kde vás ze všech stran obklopuje stěna jako bariéra před okolním nočním lesem. Protože plně procítit jednotu s vesmírem můžete jen tehdy, pokud se od něj sami neoddělujete!

Spojení se zemí

Principem Staré Stezky je kontakt s přírodou na úrovni tělesné i duševní. Proto pracujeme s ohněm, stavíme si přístřešek s dřevěnými kolíky nebo spíme na zemi. Ve stejném duchu se nesou i další techniky práce s přírodními materiály, které si na našich seminářích můžete osvojit. Naučíme se splétat pevné provazy, vyrábět nádoby, nástroje či zbraně, nebo připravit jídlo z toho, co v lese najdeme. Toto je především součástí semináře života v divočině.

Život jako boj, tanec i obřad

Stará Stezka učí člověka vzít si zpátky do života ztracenou sílu i svobodu skrze schopnost spokojeně přežít v divočině. Skrze schopnost užívat si přírodu a posílit s ní duchovní spojení. Proto očekávejte na různých seminářích další činnosti k doplnění spektra: střelbu z primitivních zbraní, stavbu a pobyt v týpí či vigvamu, malování těla, tanec k bubnům a duševní práci prostřednictvím rozhovorů a smysluplných her. Skládáním mnohostranných primitivních zážitků do jednoho celku si tvoříme stále hlubší pochopení, co to znamená být živou bytostí, člověkem, sám sebou.